Danh sách giải đấu
  • VUA GÀ C 2022 VUA GÀ C 2022

    Vua Gà C là giải đấu mở màn cho hệ thống giải đấu chính thức của Gunny Origin. Giải đấu sẽ được tổ chức trong vòng 5 tuần, bao gồm 4 tuần thi đấu chín ...

    04-06